Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Elektronika

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Petr Macháč, CSc.

Anotace

Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v mikroelektronice - vlastnosti jednoduchých elektronických prvků a struktur, integraci elektronických struktur, vývoj a přehled technologií v mikroelektronice společně se strukturami určenými pro obvody velmi vysoké integrace. Předmět je doplněn laboratorní výukou, kde budou studenti měřit základní parametry polovodičových součástek a jednoduchých integrovaných struktur.

Sylabus

None

Literatura

Z: Macháč P., Myslík V.: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT Praha 1988
Z: Macháč P.: Struktury a technologie mikroelektroniky II. Skriptum VŠCHT Praha, 1989
Z: Foit J., Hudec L.: Součástky moderní elektroniky. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996, ISBN 80-01-01409-6
D: Taur Y., Ning T.K.: Fundamentals of modern VLSI devices. Cambridge University Press 1998, ISBN 0 521 55959 6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi