Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.

Anotace

Cílem laboratoří oboru je přiblížit základní experimentální postupy a techniky užívané při přípravě nanostrukturovaných materiálů a jejich charakterizaci.

Sylabus

V průběhu sememstru absolvují studenti tyto práce:
1. Příprava kovových nanočástic redukcí solí v micelárních systémech
2. Příprava kvantových struktur CdSe
3. Příprava nanovrstev Au a jejich charakterizace metodou AFM
4. Příprava nanoplniv organofilizací vrstevnatých silikátů
5. Stanovení pórovitosti a elastických vlastností porézních materiálů
6. Charakterizace velikosti částic a nanočástic metodou laserové difrakce
7. Charakterizace nanočástic pomocí SEM
8. Stanovení teploty a entalpie tání kovových nanočástic metodou DSC
9. Stanovení povrchové energie plasmou modifikovaných polymerů
10. Mechanické vlastnosti nanostrukturovaných materiálů

Literatura

Z:Kenneth J.Klabunde (Editor): Nanoscale Materials in Chemistry. John Wiley & Sons, 2001, ISBN
0-471-38395-3, available at PICT http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/93518161

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi