Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Speciální metody studia a charakterizace materiálů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Slepička, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V současnosti prudce se rozvíjející obory nanotechnologie kladou vysoké požadavky na teoretické znalosti aplikovatelné v oborech elektroniky či kvantové mechaniky, ale také na metody, kterými lze nanostruktury analyzovat. Úkolem předmětu je seznámit posluchače s analýzami povrchu nanostruktur, jejich chemického složení a jiných fyzikálně chemických parametrů. Posluchači se seznámí s metodami optickými, využívajícími elektronový svazek, spektroskopickými iontovými a termodynamickými. Součástí je také ukázka sondových mikroskopických technik s možností určení nanostruktur o rozměrech ca 1 nm.

Sylabus

1. Úvod, přehled metod z hlediska fyzikálních principů, přehled metod z hlediska sledovaných vlastností.
2. RTG difrakce a absorpční spektroskopie (XRD, SAXS, XAS, EXAFS-XANES-NEXAFS).
3. Elektronová difrakce (LEED, RHEED).
4. Elektronové mikroskopie (SEM, EPMA, EDS, TEM, SAED).
5. Objemová, plošná a povrchová rezistivita materiálů, metodika měření.
6. Hallův jev, využití vodivostních a Hallovských měření k analytickým účelům.
7. Mikroskopie se vzorkovací sondou (STM, AFM).
8. Metody založené na detekci iontů (SIMS) a jaderné metody (RBS, ERDA, PIXE).
9. Spektroskopické metody I(XPS, AES).
10. Spektroskopické metody II (FTIR, RS, SERS).
11. Metody pro stanovení velikosti a distribuce velikosti nanočástic.
12. Metody termické analýzy a kalorimetrie (DTA/DSC, rozpouštěcí kalorimetrie).
13. Povrchové vlastnosti, stanovení povrchové energie (goniometrie), elektrokinetická analýza
14. Stanovení fyzikálně-chemických charakteristik (stanovení hustoty, viskozity; odhadové metody).

Literatura

Z: Hornyak, G.L., Introduction to Nanoscience, Chapter 3. Characterization Methods, CRC Press, 2008, ISBN 978-4200-4805-6.
Z: Cao,G.: Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Chapter 8. Characterization and Properties of Nanomaterials, Imperial College Press, London, 2004, ISBN 1-86094-4159.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi