Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Nanomateriály pro bioaplikace a farmacii

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Anotace

Předmět Nanomateriály pro bioaplikace a farmacii je zaměřen na biomaterialy a jejich vývoj a jejich klasifikaci, bianobiomateriály nová generace, jejich přípravu a degradaci. Dále budou prezentovány kovové, keramické, polymerní a kompozitní biomateriály i nanobiomateriály pro tkáňové inženýrství. Budou prezentovány nanočástice ve farmacii a cílený transport léčiv, nanočástice z přírodních biopolymerů, kvantové tečky a superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii.

Sylabus

1. Biomaterialy a jejich vývoj, charakteristika biomateriálů a jejich klasifikace.
2. Nanobiomateriály � nová generace biomaterálů, vliv „nanorozměru“.
3. Příprava biomaterálů.
4. Degradace biomateriálů a jejich vlastnosti.
5. Kovové a keramické biomateriály.
6. Polymerní a kompozitní biomateriály.
7. Nanobiomateriály pro tkáňové inženýrství.
8. Nanočástice ve farmacii � cílený transport léčiv, fyzikálně-chemické charakteristiky.
9. Syntetické biodegradabilní polymerní nanočástice.
10. Nanočástice z přírodních biopolymerů (micely, liposomy, polysacharidy).
11. Nanočástice citlivé na změny teploty a pH.
12. Kvantové tečky � moderní fluorescenční markery.
13. Superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii.
14. Nanotechnologie uhlíku pro transport léčiv (nanotuby, nanodiamanty).

Literatura

D S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.
D S.S.R. Kumar Challa (Ed.): Nanomaterials for Medicial Diagnosis and Therapy. Wiley-VCH, 2007.
D M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.
Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi