Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Nanomateriály a nanostruktury pro elektroniku

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Petr Macháč, CSc.

Anotace

Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat znalosti v oblasti aplikace nanomateriálů a nanostruktur v mikroelektronice. Po nezbytném úvodu týkajícím se vlastností základních elektronických prvků budou studenti seznámeni s přehledem materiálů využívaných v mikroelektronice včetně základních technologických operací. Další náplň předmětu bude zaměřena na problematiku redukce rozměrů struktur, speciální tranzistory a na tzv postkřemíkovou elektroniku. Závěrem budou studenti seznámeni s příhledem paměťových médií a se základy spintroniky.

Sylabus

1. Vývoj elektroniky a integrovaných obvodů, hustota integrace, Moorův zákon
2. Principy elektronických součástek
3. PN přechod
4. Tranzistor MOSFET
5. Bipolární tranzistor
6. Základní materiály
7. Technologie přípravy nanostruktur
8. Problematika zmenšování rozměrů elektronických prvků
9. Aplikace MOS tranzistorů v mikroelektronice
10. Prvky využívající uhlík
11. Speciální tranzistory
12. Polovodičové paměti
13. Magnetická a optická paměťová media
14. Spintronika, princip, využití

Literatura

Z: R. Waser: Nanoelectronics and Information Technology, Advanced Electronic Materials and Novel Devices. WILEY-VCH Verlag 2005,ISBN 3-527-40363-9
Z: P. Macháč, V. Myslík: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT, Praha 1989.
Z: J. Voves: Kvantové elektronické struktury. Skriptum ČVUT, Praha 1995, ISBN 80-01-01350-2
D: I Adamčík: Struktury a technologie mikroelektroniky, Skriptum ČVUT, Praha 1996, ISBN 80-01-00762-6
Z: S. Luryi, J.M. Yu, A. Zaslavsky: Future trends in microelectronics, John Wiley and Sons, Inc. 2007, ISBN 978-0-470-08146-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi