Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Buněčná biologie tkáňových systémů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Anotace

V tomto předmětu jsou shrnuty základní informace o buňce a jejím prostředí, extracelulární matrix, transplantaci a reakci organizmu na cizorodé materiály, kosti, klouby, zuby - vývoj a stavba zubu, materiály používané ve stomatologii, nervový systém, kardiovaskulární aparát krvetvorba, vybrané vnitřní orgány, oko, kůže a její transplantace.

Sylabus

1. Buňka a její prostředí, extracelulární matrix
2. Transplantace a reakce organizmu na cizorodé materiály
3. Kosti � stavba kosti; typy kostí; náhrady kostí (alogenní kostní štěpy, slitiny Ti, polypropylen, porézní sklo, polyuretanová pěna); problém hydroxyapatitu
4. Spojení kostí - typy spojení; klouby; náhrady kyčelního a kolenního kloubu; chrupavka - stavba, postižení, náhrady
5. Zuby - vývoj a stavba zubu; poškození zubů; materiály používané ve stomatologii (výplně zubů, náhrady zubů)
6. Nervový systém - systém organizace; snahy o obnovu nervového vedení
7. Kardiovaskulární aparát - cévy a srdce; katetry, náhrada chlopní a umělé cévy; umělé srdce
8. Krvetvorba - kostní dřeň, mesenchymové kmenové buňky; krev, cirkulující kmenové buňky
9. Vnitřní orgány I � ledvina, stavba, funkce, umělé ledvina
10. Vnitřní orgány II � játra, stavba, funkce, umělá játra
11. Oko - stavba; náhrada rohovky, náhrada čočky, kontaktní čočky
12. Kůže - stavba kůže, ztrátová poranění; syntetické kryty, biologické kryty
13. Transplantace kůže - možnosti transplantace, buněčné kultivace, kultivovaný epitel
14. Tkáňové inženýrství

Literatura

D Přehled anatomie, M. Elišková, O. Naňka, Nakladatelství Karolinum 2006 ISBN 80-246-1216-X
D Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti, A. Fassmann a kol., nakl. Nusleus HK, 2006 ISBN-10: 80-86225-82-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi