Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemická informatika

Kredity 2
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
Ing. Jiří Jirát, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Ivan Raich
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních nezbytných dovedností pro práci s odbornou chemickou literaturou, chemickými i multioborovými databázemi. Základní součástí je série "hands-on" cvičení, kde studenti získají praktické dovednosti.

Sylabus

1. Seznámení s předmětem, tok informací a peněz ve vědě
2. Struktura odborného článku, typy odborných časopisů
3. Identifikátory publikací - ISBN, ISSN, DOI. Booleova algebra, Internetové vyhledávače
4. Citace, citační databáze: Web of Science, Scopus
5. Zápis struktury chemických sloučenin - spojovací tabulky, lineární zápisy, identifikátory
6. Chemical Abstracts - historie, struktura původního díla. SciFinder - úvod, bibliografické hledání
7. Chemical Abstracts - chemické sloučeniny - názvosloví, CAS RN, sumární vzorce. Bibliografická data u jednotlivých typů dokumentů. SciFinder - hledání strukturní a reakční
8. Beilstein a Gmelin - historie. Databáze Reaxys
9. Patenty - proces patentového řízení
10. Normy - vznik normy, typy norem. ČSN, ISO, CEN
11. Proces publikování - minulost, současnost, budoucnost. Open access
12. Exkurze v Národní technické knihovně


Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi