Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemická biologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant RNDr. Petr Bartůněk, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Chemická biologie je moderní obor na pomezí chemie a biologie, který využívá chemické sloučeniny k ovlivnění biologických procesů. Kurs chemické biologie pokrývá oblast na pomezí organické chemie, biochemie, molekulární a buněčné biologie, cheminformatiky a bioinformatiky. Přednáškový kurs uvede studenty do problematiky vývoje malých molekul jako nástrojů pro další výzkum, popř. jako základu pro vývoj nových léčiv.

Sylabus

1. Úvod do chemické biologie: historie a současné přístupy
2. Malé molekuly, přírodní látky, peptidy, DNA/RNA
3. Principy a metody v chemické biologii
4. High-throughput screening
5. Vývoj nástrojů a molekulárních sond
6. Protein-protein interakce
7. Signální dráhy v buňce
8. Fenotypové testy
9. Modelové organismy a chemická genetika
10. Identifikace molekulárních cílů
11. Vývoj léčiv a farmakologie
12. Kombinatoriální přístupy v chemické biologii
13. Malé molekuly a systémová biologie
14. Informatika v chemické biologii

Literatura

Z: Schreiber Stuart L., Kapoor Tarun M., Wess Günther, Chemical Biology: From Small Molecules to Systems Biology and Drug Design, Wiley-VCH 2007, ISBN: 3527311505
Z: Waldmann Herbert, Janning Petra, Chemical Biology, Wiley-VCH 2009, ISBN: 3527323309
D: Alberts Bruce, Molecular Biology of the Cell, Taylor & Francis 2008, ISBN: 0815341113

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi