Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Konzervování textilu

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace


Předmět Konzervování textilu shrnuje základní postupy využívané při konzervování předmětů z textilních materiálů. Zabývá se možnostni čištění textilií, jejich adjustací a preventivní konzervací.

Sylabus

1. Postupy při konzervování textilu.
2. Průzkum textilního předmětu.
3. Čištění textilního předmětu.
4. Suché praní.
5. Mokré praní.
6. Povrchově aktivní látky.
7. Enzymatické čištění.
8. Čištění kovových vláken.
9. Závěrečné úpravy na textilním vlákně.
10. Konsolidace textilních předmětů.
11. Adheziva.
12. Materiály užívané při konzervaci.
13. Konzervace archeologického textilu.
14. Způsoby uložení textilních předmětů.

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi