Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Technologie barvení textilií

Kredity 5
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Koblasa
Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D.

Anotace

Výuka sleduje tři základní okruhy - textilní materiály, strojní zařízení a textilní technologii. Základní typy materiálů v technologii, vlastnost materiálů a jejich vliv na barvení a tisk. Předúprava materiálů, barvení, tisk, konečná úprava-chemická technologie. Strojní zařízení pro předúpravu , tisk , barvení a konečnou úpravu. Výuka je spojena s praktickými cvičeními s oblasti barvení a tisku.

Sylabus

1.Úvod, historie přírodních barviv, základní typy materiálů a technologií, vlastnosti materiálů a jejich vliv na barvení, tisk a tedy i vzorování barevnosti.
2.Předúprava celulózových materiálů (bavlna, len).
3.Předúprava živočišných vláken (vlna, hedvábí).
4.Předúprava umělých vláken.
5.Strojní zařízení pro předúpravu.
6.Barvení celulózových vláken,
7.Barvení regenerované celulózy.
8.Barvení živočišných vláken (vlna, hedvábí).
9.Barvení chemických vláken.
10.Barvení směsí vláken.
11.Strojní zařízení pro barvení.
12.Tisk - úvod (způsoby tisku, základní operace, tisk jednotlivých druhů materiálu různými skupinami barviv-tiskací pasty, dokončující operace po tisku).
13.Strojní zařízení pro tisk.
14.Konečné úpravy textilií.

Literatura

Z:Bartušková J., Bartušek P.: Základy zušlechťování textilií
Z:Pospíšil, Z. a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL, 1981
D:Kol.: Příručka pro textilní barvíře, SODB Praha, 1976
D:Vzorkovnice barviv, Pardubice, 2011
D:Kryštůfek J. a kol.: Technologie zušlechťování, TU Liberec 2002
D:Hladík V.: Textilní barvířství, SNTL, Praha 1982


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi