Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Textilně technologický průzkum

Kredity 3
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Bc. Jana Bureš Víchová, DiS.

Anotace

Náplní předmětu jsou textilně technologické rozbory konkrétních textilií. Tato praktická cvičení prohlubují znalosti získané v předmětech Textilní technologie, Historie výroby a zpracování textilií, Semestrální práce, a aplikují je na průzkum historických textilií. Cílem výuky je také používat správnou textilní terminologii.

Sylabus

1. Textilně technologický rozbor materiálů - úvod.
2. Identifikace vláken - textilní vlákna, spalovací zkouška, mikroskopie vláken.
3. Rozbor nití - délkové textilie, popis nití, zákrut, kovové nitě.
4. Vazebný rozbor tkanin - základní pojmy, rozdělení tkalcovských vazeb, vazby základní (plátnová, keprová, atlasová) a jejich odvozeniny.
5. Názvy tkanin - původ názvů tkanin, tkaniny bavlnářského, lnářského, vlnařského a hedvábnického typu.
6. Vzory a vzhledové úpravy tkanin - názvy.
7. Rozbor tkanin - damašek, krep, perlinka.
8. Rozbor tkanin - brokát, brošování.
9. Rozbor tkanin - samety.
10. Rozbor tkanin - samitum, lampas.
11. Předtkalcovské techniky - tkaní na karetkách, tkaní na destičce.
12. Rozbor pletenin - terminologie a vazby pletenin, pleteniny zátažné a osnovní.
13. Další textilní techniky - krajky, výšivky, krosienky, šití (švy, stehy).
14. Průzkum archeologických textilních nálezů.

Literatura

Z:Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980. ISBN 0-88854-256-9.
Z:CIETA. A Vocabulary of technical textile terms; CIETA: Lyon, 1979.
D:Kadlecová, E. Vybrané kapitoly z textilní technologie; Praha, 1993.
D:Pařilová, H. Typologie tkanin; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.
D:Piller, B.; Levinský, O. Malá encyklopedie textilních materiálů; SNTL: Praha, 1978.
D:Polák, A.; Farský, R. Slovník tkanin; Průmyslové vydavatelství: Praha, 1951.
D:Seiler-Baldinger, A. Systematik der Textilen Techniken; Ethnologischen Seminar der Universität und dem Museum für Völkerkunde: Basel, 1991. ISBN 3-85977-185-X.
D:Štočková, H. Pleteniny; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.
D:Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemical Principles of Textile Conservation; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999. ISBN 0-7506-2620-8.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi