Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru technologie restaurování III

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Michal Novák, Ph.D.

Anotace

Laboratoř oboru technologie restaurování III slouží k prohloubení přírodovědných a materiálových znalostí. Podle předložených zadání prací student samostatně provede laboratorní práci a vypracuje protokol o provedené laboratorní práci.

Sylabus

Laboratoř oboru technologie restaurování III zahrnuje následující práce:
- Tepelné zpracování oceli
- Cínování
- Korozní jevy
- Korozní praskání
- Chemická odolnost skla
- Příprava vrstev metodou sol-gel
- Charakterizace částic a mikrostruktur obrazovou analýzou
- Anorganická pojiva
- Jodometrická titrace
- Viskozita roztoků
- Světelná mikroskopie - úvod
- Vlastnosti papíru

Literatura

Z: Viz. jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi