Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru technologie restaurování I

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Michal Novák, Ph.D.

Anotace

Laboratoř oboru slouží k prohloubení přírodovědných a materiálových znalostí. Podle předložených zadání prací student samostatně provede laboratorní práci a vypracuje protokol o provedené laboratorní práci.Sylabus

Laboratoř oboru zahrnuje následující práce:
- Příprava roztoků
- Odstraňování korozních produktů mědi
- Identifikace kovů
- Mechanické zkoušení kovů
- Teplotní roztažnost skla
- Krystalizace skla
- Příprava a vytváření keramiky
- Měření pórovitosti různých druhů keramiky
- Stanovení hodnoty pH na různých typech materiálů
- Stabilita disperzí
- Ochrana rozpustných záznamových prostředků
- Silikonové formy

Literatura

Z: Viz. jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi