Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Odborná praxe I

Kredity 1
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Irena Kučerová, Ph.D.
Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.
Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D.

Anotace

Studenti absolvují v období letních prázdnin 2-týdenní praxi na restaurátorských a konzervátorských pracovištích organizací nebo soukromých restaurátorů, či na pracovištích zaměřených na produkci materiálů a technologií pro ochranu a konzervování památek. Náplň praxe konkrétního studenta je volena dle jeho studijního oboru či zaměření.

Sylabus

1. Seznámení s provozem pracoviště. nebo výzkumné instituce.
2. Prohlídka pracoviště nebo instituce.
3. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.
4. Zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

Literatura

Z: žádná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi