Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru technologie restaurování II

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Michal Novák, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Laboratoř oboru slouží k prohloubení přírodovědných a materiálových znalostí. Podle předložených zadání prací student samostatně provede laboratorní práci a vypracuje protokol o provedené laboratorní práci.

Sylabus

Laboratoř oboru technologie restaurování II zahrnuje následující práce:
- Metalografie
- Stanovení korozní rychlosti
- Elektrolytické vylučování mědi
- Termická analýza
- Termická analýza a mikrostruktura nízkopálené keramiky
- Měření velikosti částic
- Tavení skla
- Spektrofotometrická analýza roztoku
- Sítová analýza plniv
- Stanovení ve vodě rozpustných solí
- Stavební materiály - konsolidace ponorem za atmosférického tlaku a sníženého tlaku
- Literární rešerše

Literatura

Z: Viz. jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi