Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální práce oboru technologie restaurování

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc.Ing. Alexandra Kloužková, CSc.
Ing. Irena Kučerová, Ph.D.
Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.

Anotace

Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností a schopnosti propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření.

Sylabus

Náplní semestrální práce je v závislosti na zaměření studenta:

Zpracování technologického návrhu pro konzervování či restaurování objektů kulturního dědictví (sbírkového předmětu, archeologického nálezu, stavební památky) včetně kompletního průzkumu daného objektu, příp. ověření návrhu při vlastní konzervaci zadaného objektu a vypracování konzervátorské zprávy.

Semestrální práce může být doplněna experimentální studií aplikovaných materiálů (jejich vlastností, stability apod.)

Náplň semestrální práce je analogická náplni bakalářské práce. Semestrální práce slouží také k prohlubování technologických znalostí, laboratorních dovedností i schopnosti práce s literaturou a případně i k seznámení s řemeslnými technikami. Semestrální práce vede studenta ke spolupráci s humanitně vzdělanými pracovníky, restaurátory, případně i dalšími odborníky.

Příklady okruhů pro zadání semestrálních prací:

• Průzkum a technologický návrh pro restaurování středověkých rukopisů.

• Technologický návrh pro odstranění nevhodného adheziva z historických textilií.

• Průzkum a technologický návrh pro obnovu historických stavebních objektů.

• Průzkum a návrh konzervace historického krovu.

• Konzervace objektů z vodou nasyceného dřeva.

• Konzervace archeologických kovů.

Literatura

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006
Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389
D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845
D:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006
Z: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz
D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi