Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Náplní Laboratoře oboru Chemie a technologie materiálů je osvojení základních technik přípravy a zpracování materiálů, měření jejich mechanických, fyzikálních a chemických vlastností.

Sylabus

Laboratoře oboru chemie a technologie materiálů vykonávají studenti na ústavech, kde se přihlásili k bakalářské práci. Laboratorní práce zahrnují:
Chemické a fyzikálně-chemické metody přípravy materiálů.
Měření základních mechanických vlastností (pevnost, tvrdost) materiálů.
Stanovení základních fyzikálních (elektrických, magnetických, optických a tepelných) vlastností materiálů.
Měření chemické odolnosti materiálů v různých prostředích.

Literatura

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429
Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208
Z: Maroušek V., Návody pro laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT, Praha, 1997, 8070802871
Z: Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988
Z: Valenta L., Keramická příručka,Silikátový svaz, Praha, 2007, 9788086821467
D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi