Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru Chemie a materiály ve forenzní analýze

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Anotace

V předmětu Laboratoř oboru se studenti prakticky seznámi s analýzou všech typů materiálů - kovových, polymerních, skelných a keramických. Získají dovednosti v oblasti chemické a strukturní analýzy materiálů, v oblasti analýzy jejich mechanických a korozních vlastností.

Sylabus

1.Metalografie
2.Mechanické vlastnosti kovů - zkouška v tahu, tvrdost a fraktografie
3.Nedestruktivní defektoskopie
4.Elektronová mikroskopie a chemická mikroanalýza
5.Termická analýza keramických materialů a surovin
6.Měření pórovitosti různých typů keramik
7.Mechanické vlastnosti polymerů
8.SEC/GPC stanovení molární hmotností polymerů
9.DSC Termické vlastnosti polymerů
10.Sorpce I
11.Sorpce II.

Literatura

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvicením z korozního inženýrtsví a chemické
metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429
Z: Holecek S., Franek A.: Návody k laboratorním cvicením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi