Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Průmyslová maziva

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Petr Kozák, CSc

Anotace

Předmět seznamuje se základy výroby, s vlastnostmi a použitím maziv v průmyslových aplikacích. Důraz je kladen na průmyslové praktické aspekty mazání v různých typech zařízení - turbíny, kompresory, hydraulické soustavy, apod. Součástí výuky jsou zásady péče o maziva při skladování a údržba maziv při provozu, včetně chemického hdnocení stavu maziv.

Sylabus

1. Maziva, oleje, viskozita, tření, opotřebení
2. Základové oleje, technologie
3. Základové oleje, vlastnosti
4. Míchání mazacích olejů, aditivace
5. Oxidace a stárnutí olejů
6. Analytické metody a postupy v tribologii 1
7. Analytické metody a postupy v tribologii 2
8. Motorové oleje
9. Automobilové kapaliny, převodové oleje, stacionární motory
10. Průmyslové oleje a maziva 1
11. Průmyslové oleje a maziva 2
12. Průmyslové oleje a maziva 3
13. Péče o maziva, údržba
14. Opakování a cvičení

Literatura

D: Vybrané texty z domácích i zahraničních časopisů a konferencí - elektronicky.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi