Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Organické technologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s nejdůležitějšími procesy, pomocí kterých se vyrábějí velkotonážních organické chemikálie. Absolventi získají základní přehled o výrobě a využití etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, amoniaku, bionafty, bioetanolu, výbušnin a dalších látek.

Sylabus

1. Surovinové zdroje pro výrobu velkotonážních organických chemikálií, základní zpracování ropy
2. Pyrolýza uhlovodíků, čistění a dělení pyrolýzních plynů
3. Výroba propenu při katalytickém krakování
4. Výroba benzenu a toluenu
5. Výroba xylenů
6. Důležité deriváty etylenu
7. Důležité deriváty propylenu
8. Separace a petrochemické využití C4 frakce
9. Využití benzenu
10. Využití toluenu a xylenů
11. Výroba vodíku a syntézních plynů, chemikálie ze syntézních plynů
12. Velkotonážní biotechnologie, výroba bionafty
13. Výroba a použití glycerolu a bioetanolu
14. Výroba a vlastnosti výbušnin

Literatura

Z. Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw­Hill, London 2005, ISBN 0-07-141042-2.
D: List H.L.: Petrochemical Technology. Prentice-Hall, New Jersey (USA) 1986, ISBN 0-13-661992-4
D: Weissermel K., Arpe H.-J.: Industrial Organic Chemistry. Third Completely Revised Edition. A Wiley company, Weinheim (FRG) 1997, ISBN 3-527-28838-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi