Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř hodnocení ropných produktů

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Martin Staš, Ph.D.

Anotace

Laboratoře doplňují předmět „Analýza paliv“. Cílem laboratoří je seznámení studentů se stanovením různých vlastností ropy, kapalných motorových paliv a uhlí.

Sylabus

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na základní analýzu a rozbory pevných a kapalných paliv. Student musí absolvovat 10 přidělených laboratorních prací, které neabsolvoval v rámci předmětu N251005 Laboratoř paliv. Příklady vypsaných prací jsou uvedeny níže.
1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv
2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv
3. Stanovení obsahu kyslíku a vody v lihobenzínových směsích
4. Reologie ropných frakcí
5. Hustota ropných produktů (automat + piknometr)
6. Těžké topné oleje - stanovení mechanických nečistot, obsahu asfaltenů, Conradsonova karbonizačního uhlíku
7. Stanovení obsahu polyaromátů v motorových naftách
8. Stanovení obsahu vody v ropě (odstředěním, titrací, destilací)
9. Stanovení obsahu biosložek v palivech pomocí FTIR
10. Oxidační stabilita motorových naft
11. Stanovení obsahu vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí
12. Obsah síry dle Eschke
13. Kalorimetrie - spalné teplo, výhřevnost
14. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti

Literatura

Není

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi