Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Ropné produkty a životní prostředí

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základního zpracování ropy a na charakterizaci nejvýznamnějších ropných produktů (motorová paliva, mazací a topné oleje, asfalty). Studenti jsou seznámeni jak s užitnými vlastnostmi ropných produktů, tak i s bezpečnostními a environmentálními aspekty jejich výroby, distribuce a používání. Součástí předmětu je i základní přehled alternativních motorových paliv a alternativních paliv pro energetické využití.

Sylabus

1. Zdroje fosilních paliv (výskyt, těžba, zásoby, spotřeba).
2. Základy zpracování ropy, terminologie a základní charakteristika primárních ropných produktů.
3. Termické a katalytické procesy zpracování ropy.
4. Výroba a vlastnosti automobilových benzínů.
5. Výroba a vlastnosti motorových naft.
6. Plynná paliva v dopravě.
7. Biopaliva pro dopravu a energetiku.
8. Emise z dopravy (regulované a neregulované složky emisí, katalyzátory výfukových plynů, měření emisí)
9. Distribuce automobilových paliv (doprava, skladování, likvidace úniků).
10. Čerpací stanice pohonných hmot.
11. Výroba, vlastnosti a distribuce leteckých paliv.
12. Základy výroby mazacích olejů, regenerace upotřebených mazacích olejů.
13. Použití, vlastnosti a biodegradabilita mazacích olejů.
14. Asfalty a topné oleje.

Literatura

Z: Blažek J., Rábl V.: Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT Praha 2006, ISBN 80-7080-619-2.
D: Guibet J.C.: Fuels and engines, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0751-3.
D: Matějovský V: Automobilová paliva. Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-0350-5.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi