Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Využití výpočetní techniky

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Petr Straka, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na práci s kancelářským balíkem MS Office (zejména MS Word a MS Excel) tak, aby studenti byli schopni zpracovat experimentální data a na jejich základě vytvořit laboratorní protokol, bakalářskou nebo diplomovou práci a vědecké publikace.

Sylabus

1. Základní pojmy výpočetní techniky. Správa souborů.
2. Psaní technických dokumentů v MS Word - vzorce a rovnice, tabulky.
3. Tabulkový procesor MS Excel - používání vzorců a funkcí (rekapitulace znalostí).
4. Grafy v MS Excel, vkládání excelovských tabulek a grafů do MS Word.
5. Zásady zpracování laboratorního protokolu.
6. Aplikační příklady 1.
7. Aplikační příklady 1.
8. Řešení nelineárních rovnic (Hledání řešení, Řešitel).
9. Lineární a nelineární aproximace funkcí.
10. Výpočetní metody pro numerickou integraci a derivaci.
11. Aplikační příklady 2.
12. Aplikační příklady 2.
13. Souhrnné příklady.
14. Zápočtový test.

Literatura

D: Microsoft Office 2010, Computer Press, EAN: 9788025132227

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi