Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Výpočty zařízení chemického průmyslu

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Daniel Maxa, Ph.D.

Anotace

Předmět navazuje zejména na výuku v předmětu Palivářská a petrochemická zařízení. Cílem je využití výpočetní techniky a moderního software při návrhu, modelování a simulace procesů využívaných při zpracování ropy, výrobě kapalných paliv a dalších produktů. Základem předmětu je seznámení se software pro simulace chemicko-technologických procesů a jeho aplikace při řešení elementárních úloh při výpočtu separačních a dalších procesů.

Sylabus

1. Modelování chemicko-technologických operací, dostupný SW, základní principy
2. Aspen Hysys, vlastnosti, uživatelské rozhraní, postup tvorby modelu
3. Výpočty fázových rovnováh a vlastností proudů, volba výpočetního postupu, chyby simulace
4. Tvorba modelu, ladění, parametrické studie
5. Samostatná práce
6. Rektifikace
7. Práce s ropnými frakcemi, charakterizace, pseudosložky
8. Další možnosti simulátoru - spreadsheet, export/import dat
9. Samostatná práce
10. Doprava kapalin
11. Chemické reakce, definice, reaktory
12. Optimalizace
13. Samostatná práce
14. Atmosférická destilace ropy

Literatura

Z: Babu, B.V., Process Plant Simulation, Oxford University Press, 2004, ISBN: 978-1-61583-070-1
D: Trambouze P., Petroleum Refining 4, Materials and Equipment. Editions Technip, 2000, ISBN: 2-7108-0761-0
D: Blažek J., Rábl, V., Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT 2006, ISBN: 80-7080-619-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi