Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Čištění plynu

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Anotace

Předmět popisuje základní technologie úpravy a zpracování hořlavých plynu vznikajících při termochemické konverzi pevných paliv a je zaměřen na procesy karbonizace a zplyňovaní uhlí a jiných pevných a kapalných paliv (biomasy, pyrolýzních olejů apod.). Předmět se skládá z několika odborných okruhu zahrnujících problematiku chlazeni, odprašovaní, absorpce a adsorpce, názorně ukazující jejich použiti v různých technologických procesech pro odstraňovaní řady sloučenin z hořlavých plynu před jeho dalším materiálovým a energetickým použitím.
Součástí předmětu jsou základní výpočty a popis technologických postupu úpravy a čištěni plynu.

Sylabus

1. Teplo a způsoby jeho přenosu. Výpočet koeficientů přenosu a prostupu tepla.
2. Výměníky tepla a jejich klasifikace, definice základních parametrů.
3. Přímé a nepřímé výměníky tepla a jejich aplikace.
4. Definice disperzních systému, analýza prachových častíc.
5. Odstraňování prachu, filtrace, účinnost odstraňováni prachových častíc.
6. Průmyslové separátory prachu (usazovací komory, elektrofiltry, cyklony, aplikace bariérových filtru).
7. Teoretické základy procesu absorpce a její aplikace pro čištěni plynu.
8. Teoretické základy adsorpce a její aplikace pro čištěni plynu (TSA, PSA procesy).
9. Aplikace chemické konverze nežádoucích látek pro čištěni plynu.
10. Dusíkaté sloučeniny v hořlavých plynech a jejich odstraňováni.
11. Formy sirných sloučenin a jejich distribuce v hořlavých plynech, zpracováni plynu s vysokou koncentraci sirovodíku.
12. Průmyslové technologie odstraňování sirných sloučenin z hořlavých plynu.
13. Vlhkost v plynu a absorpční a adsorpční technologie jeho sušení.
14. Nejpoužívanější technologie čištěni hořlavých plynu.

Literatura

Z: Šimánek J.: Čistěni plynu I, Chlazeni a odlučováni prachu, VŠCHT Praha, 1987
Z: Šimánek J.: Čistěni plynu II, VŠCHT Praha, 1987, ISBN: 80-7080-033-X
D: Schreiberová L. a kol.,Chemické inženýrství I,VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 9788070807781
D: Bejan A:, Kraus A.D.:Heat transfer handbook, John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0-471-39015-1
D: Sutherland K: Filters and Filtration Handbook, 5th Edd., 2008, Elsevier Ltd., ISBN: 978-1-8561-7464-0
D: Kohl L.H., Nielsen B.R.: Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1997, ISBN-13:978-0-88415-220-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi