Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Přeprava a distribuce plynu

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Daniel Tenkrát, Ph.D.

Anotace

Inženýrské základy funkce přepravních i distribučních plynovodů zemního plynu. Stavové chování a transportní vlastnosti zemního plynu, tok plynu potrubím. Regulace tlaku, Joule-Thomsonův jev, předehřev plynu před škrcením. Propojení funkce přepravní i distribuční soustavy s finančními toky. Dále principy a možnosti využití podzemních zásobníků či metody výstavby a rehabilitace plynovodů a legislativní či bezpečnostní aspekty v dopravě a distribuci plynu.

Sylabus

1. Energetický zákon; pravidla praxe; Směsi plynů, stavové chování, tepelné a transportní vlastnosti
2. Tok plynu potrubím, bilance energie, hmotnosti
3. Místní odpory v potrubí, součinitel tření, účinnost
4. Topologie potrubní sítě, havárie, výtok plynu
5. Materiály pro plynovody; výroba a zkoušení trub
6. Výstavba a rehabilitace plynovodů
7. Snižování a zvyšování tlaku plynu
8. Skladování plynu, technologie, možnosti využití
9. Vlhkost plynu a minoritní složky ZP
10. Koroze a protikorozní ochrana
11. Bezpečnostní prvky a opatření
12. Rozložení kvality plynu v potrubní síti; sledování kvality
13. Měření a zjišťování spotřeby a ztrát plynu
14. Pravidla trhu s plynem – obchodníci, koncoví zákazníci

Literatura

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 1997, 80-902339-6-1, případně
Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 2007, CD reedice, 978-80-7328-112-0
D: Mokhatab S. et al., Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Elsevier, Oxford, 2006, 978-0-7506-7776-7
D: K. Homann, T. Hüwener, B. Klocke, U. Wernekinck: Handbuch der Gasversorgungstechnik: Logistik - Infrastruktur – Lösungen, DIV Verlag, 2017. ISBN 978-3-8356-7299-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi