Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Přeprava a distribuce plynu

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Inženýrské základy funkce přepravních i distribučních plynovodů zemního plynu. Stavové chování a transportní vlastnosti zemního plynu, tok plynu potrubím. Regulace tlaku, Joule-Thomsonův jev, předehřev plynu před škrcením. Propojení funkce přepravní i distribuční soustavy s finančními toky. Dále principy a možnosti využití podzemních zásobníků či metody výstavby a rehabilitace plynovodů a legislativní či bezpečnostní aspekty v dopravě a distribuci plynu.

Sylabus

1. Legislativa v plynárenství, Energetický zákon
2. Vyjádření a přepočty množství zemního plynu
3. Tok zemního plynu potrubím, bilance energie, hmotnosti
4. Namáhání plynovodů vnitřním přetlakem
5. Výstavba plynovodů a rehabilitace
6. Úniky plynu, havárie plynovodů
7. Snižování a zvyšování tlaku plynu a regulační stanice
8. Komprese plynu a kompresní stanice
9. Skladování plynu, technologie, možnosti využití
10. Vlhkost zemního plynu
11. Čištění a sušení zemního plynu
12. Koroze a protikorozní ochrana plynovodů
13. Měření spotřeby zemního plynu
14. Účtování spotřeby zemního plynu

Literatura

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 1997, 80-902339-6-1, případně
Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 2007, CD reedice, 978-80-7328-112-0
D: Mokhatab S. et al., Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Elsevier, Oxford, 2006, 978-0-7506-7776-7
D: K. Homann, T. Hüwener, B. Klocke, U. Wernekinck: Handbuch der Gasversorgungstechnik: Logistik - Infrastruktur – Lösungen, DIV Verlag, 2017. ISBN 978-3-8356-7299-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi