Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř tuhých paliv

Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Zdeněk Beňo, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je osvojení metod stanovení fyzikálně-chemických parametrů tuhých paliv. Součástí předmětu je rovněž provedení spalovacích a pyrolýzních experimentů s následnou analýzou produktů a provedením bilancí. Část práce je zaměřená na zjištění texturních vlastností sorbentů používaných k čištění plynů.

Sylabus

1. Úvod do laboratoří a školení o bezpečnosti práce
2. Stanovení vybraných texturních parametrů různých druhů sorbentů
3. Stanovení pevnosti sorbentů
4. Testování sorbentů pro odstraňování VOC na pilotní aparatuře. - (stanovení účinnosti adsorpce za různých průtoků vzduchu)
5. Hrubý rozbor tuhých paliv
6. Instrumentální stanovení elementárního složení paliv (C, H, N, S, O)
7. Stanovení spalného tepla a výhřevnosti paliv
8. Provedení spalovacích zkoušek v různých typech lokálních spotřebičů na tuhá paliva
9. Stanovení základního složení spalin a plynných znečišťujících látek v průběhu spalovacích zkoušek
10. Výpočet skutečného objemu spalin za daných vztažných podmínek, výpočet hmotnostní koncentrace polutantů za daných vztažných podmínek a výpočet emisních faktorů znečišťujících látek
11. Provedení látkové a energetické bilance spalování
12. Příprava a provedení nízkoteplotní pyrolýzy paliv, provedení hmotnostní bilance procesu pyrolýzy
13. Analýza plynných, pevných a kapalných produktů pyrolýzy a určení jejich složení a vlastností
14. Termín pro náhradu práce

Literatura

Z: Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství. -- Praha : Nakladatelství technické literatury, 1981. -- 177 s., lit.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi