Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř analytiky ovzduší

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je osvojení metod stanovení základních látek znečišťujících prostředí, a to v odpadních plynech, ve venkovním i vnitřním ovzduší.

Sylabus

1. Chromatografické stanovení uhlovodíků v ovzduší.
2. Potenciometrické a fotometrické stanovení amoniaku v ovzduší.
3. Stanovení oxidů dusnatého a dusičitého v ovzduší.
4. Stanovení nízkých koncentrací sulfanu.
5. Thorinová metoda stanovení oxidu siřičitého v odpadních plynech.
6. Stanovení tuhých znečišťujících látek v ovzduší .
7. Fotometrické stanovení formaldehydu .
8. Stanovení vodní páry v ovzduší a odpadních plynech.
9. Kontinuální stanovení hlavních plynných znečišťujících látek ve spalinách.
10. Stanovení plynných anorganických sloučenin fluoru v odpadních plynech.
11. Kontinuální stanovení celkového plynného organického uhlíku.
12. Řízení a měření průtoku vzorku plynu odběrným zařízením.
13. Termín pro náhradu práce
14. Termín pro náhradu práce

Literatura

Z: Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z analytiky ovzduší, Ústav plynárenství koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi