Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř plynných paliv

Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Laboratoř plynných paliv umožňuje studentům seznámit se s analýzami plynných paliv, které se používají k jejich hodnocení. Laboratoř plynných paliv je rozdělena do 3 navazujících částí. Studenti nejprve odebírají své vzorky v terénu, což vede k seznámení se vzorkováním. Odebrané vzorky následně zpracovávají v laboratořích a vyhodnocují získané výsledky. Součástí laboratoří je návštěva Plynárenského muzea v Michli.

Sylabus

1. Úvod do laboratoří
2. Školení o bezpečnosti
3. Odběry vzorků
4. Stanovení organokřemičitých sloučenin v plynu
5. Stanovení amoniaku v plynu potenciometricky
6. Stanovení sulfanu v plynu jodometricky
7. Chromatografický rozbor plynu
8. Stanovení amomiaku spektrofotometricky
9. Stanovení sulfanu v plynu pomocí GC/SCD
10. Stanovení nízkých koncentrací sulfanu v plynu
11. Stanovení halogenových sloučenin v plynu
12. Stanovení vody v plynných vzorcích pomocí metody Karl - Fischera
13. Návštěva plynárenského muzea
14. Závěrečné zhodnocení laboratoří

Literatura

Z: Návody pro laboratorní cvičení z plynných paliv, Ing. Veronika Vrbová, Ph.D. a kolektiv autorů, VŠCHT Praha, 2017.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi