Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Technologická laboratoř

Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je zdokonalit dovednosti studentů při práci na laboratorních zařízeních na specializovaném pracovišti - Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha. Student se seznámí s obsluhou specifické laboratorní techniky a získá zkušenosti se speciálními laboratorními postupy. Získané dovednosti a zkušenosti využije student při vypracování diplomové práce.

Sylabus

1. Studium literatury
2. - 12. Práce na konkrétním výzkumném projektu
13. Příprava prezentace výsledků výzkumného projektu
14. Obhajoba výzkumného projektu

Literatura

Z: Podle doporučení vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi