Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Produktovody a energovody

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Daniel Tenkrát, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět poskytne základní znalosti o průmyslovém odvětví potrubní dopravy a souvisící legislativě. Dále uvádí základní výpočty v oboru - vyjadřování a přepočty množství plynných směsí, tok stlačitelné tekutiny (plynu) a nenewtonské kapaliny (ropy) potrubím, dimenzování potrubí pro namáhání vnitřním přetlakem, výpočty úniků při netěsnostech nebo narušení potrubí. Přednášky se skládají ze dvou bloků věnujícím se plynným a kapalným energetickým nosičům/produktům.

Sylabus

1. Systémy potrubní přepravy v ČR
2. Plynárenství: legislativa, názvosloví, vyjádření množství a kvality plynu
3. Tok a akumulace plynu v úseku potrubí
4. Tok a akumulace plynu v potrubní síti
5. Úniky plynu
6. Namáhání potrubí, výpočet pro namáhání vnitřním přetlakem
7. Regulace tlaku plynu
8. Odorizace
9. Měření a účtování spotřeby
10. Komprese plynu, kompresní stanice
11. Doprava ropy ropovody, požadavky na vlastnosti ropy, reologie ropy
12. Ropovody, parametry potrubí, čerpadel, kontrolní a řídící systémy
13. Skladování ropy a ropných produktů - podzemní a nadzemní nádrže, bezpečnostní a ekologické aspekty
14. Pozemní doprava a dodávka motorových paliv, čerpací stanice, legislativní požadavky

Literatura

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 1997, 80-902339-6-1, případně
Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 2007, CD reedice, 978-80-7328-112-0
D: Fík J., Zemní plyn, Agentura ČSTZ, s.r.o., Praha, 2006, 80-86028-22-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi