Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Výroba energie z biomasy

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Anotace

Hlavním záměrem předmětu je shrnutí současného stavu poznání v oblasti energetického využití biomasy, produkce náhradních kapalných, plynných a pevných paliv, a to výhradně prostřednictvím její termochemické konverze. Cílem kurzu přednášek je zlepšení orientace posluchačů v této oblasti, a získání znalostí nutných pro úspěšné uplatnění absolventů v praxi. V kurzu jsou uvedeny klasické a nové technologie zaměřené na zvýšení celkové účinnosti výroby elektrické energie, ale zároveň jsou uvedena úskalí spojena s jejich praktickou realizací. V předmětu je provedena analýza současných omezení využití biomasy jak z hlediska dostupnosti vhodných zdrojů biomasy (jejich plošné hustoty, tržní ceny), tak i z hlediska překonání současných technologických problémů. Hodnocení postupů výroby energie je provedeno z hlediska jejich účinností a celkového zatížení životního prostředí. V předmětu jsou rovněž posluchači seznámeni s demonstračními a komerčními technologiemi pracujícími po celém světe a v ČR. Součástí předmětu je exkurze na demonstrační jednotku vyrábějící elektrickou energii z biomasy.

Sylabus

1. Úvod do problematiky výroby energie z biomasy, současný stav a perspektivy.
2. Fyzikálně-chemické vlastnosti biomasy.
3. Termochemická konverze biomasy.
4. Pyrolýza. Vliv podmínek na průběh procesu (rychlost ohřevu, teplota). Rychlá pyrolýza.
5. Pomalá pyrolýza. Torefakce. Výroba dřevního uhlí.
6. Spalování.
7. Zplyňování.
8. Požadavky na kvalitu produktů termochemické konverze z hlediska jejich dalšího využití.
9. Dehet v plynu. Jeho definice, složení, způsoby stanovení.
10. Čištění produktu termochemické konverze biomasy.
11. Výroba náhradních kapalných a plynných paliv z biomasy.
12. Hydrotermální zplyňování biomasy.
13. Zařízení pro výrobu elektrické energie z biomasy ve světe a ČR.
14. Exkurze laboratoří využívaných pro stanovení fyzikalně-chemických vlastností biomasy. Dotazy. Konzultace.

Literatura

Z: Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Skoblia S., Svoboda K., Punčochář M.: Zplyňování biomasy. Chem. Listy 106, 264-274 (2012)
Z: Babu P.: Biomass Gasification and Pyrolysis. Practical Design and Theory, Elsevier, Burlington, MA 01803, USA (2010), ISBN 978-0-12-374988-8.
Z: Reed, T. B.: Encyclopedia of Biomass Thermal Conversion. The Principles and Technology of Pyrolysis, Gasification & Combustion. The Biomass Energy Foundation, USA (2002); ISBN 1-60322-055-0.
D: Skoblia S., Tenkrát D., Vosecký M., Pohořelý M., Lisý M., Balaš M., Prokeš O.: Využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Chem. Listy100(S), s20�s24, (2006).
D: Brown, R. C.: Thermochemical Processing of Biomass. Conversion into Fuels, Chemicals and Power. Wiley, United Kingdom (2011); ISBN 978-0-470-72111-7.
D: Knoef, H.: Handbook Biomass Gasification. BTG, Netherlands (2005); ISBN 90-810068-1-9.
D: Pastorek Z., Kára J., Jevič P.: Biomasa obnovitelný zdroj energie, FCC Public 2004, ISBN 80-86534-06-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi