Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Základy čištění odpadních plynů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Pavel Machač, CSc.

Anotace

Předmět Základy čištění odpadních plynů je zaměřen na pochopení základních technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v čištění odpadních plynů. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou probírány různé průmyslové technologie, hlavně z oblasti chemických výrob. Pozornost je věnována provozním souborům, ve kterých vznikají koncové plyny. Pro čištění těchto odpadních plynů jsou aplikovány různé postupy, jejichž princip je ve výuce předmětu detailně vysvětlován.

Sylabus

Osnova předmětu:
1. Vznik odpadních plynů v průmyslu, energetice a v dopravě
2. Klasifikace polutantů v odpadních plynech
3. Odsiřovací technologie obecně
4. Odsiřování spalin
5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin
6. Odsiřování spalin v energetice
7. Vybrané neregenerativní procesy odsiřování spalin
8. Vybrané regenerativní procesy odsiřování spalin
9. Snižování NOX a kombinované procesy
10. Likvidace VOC
11. Technologické schéma spalovny odpadů
12. Biofiltry a biopračky
13. Třícestný a akumulační katalyzátor výfukových plynů
14. Katalytické spalování
15.Příklady průmyslových procesů z hlediska tvorby a likvidace emisí

Literatura

Z:Doc.Ing.J.Vejvoda,CSc., Ing.P.Machač, CSc., Prof.Ing.P.Buryan,DrSc., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, 80-7080-517-X
Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0
Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E., Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.
Z:Pereira F.A., Técnicas de Tratamento de Efluentes Gasosos, Environmental and Planning Department , Aveiro University, March 2003
Z:Borrego,Carlos, Poluição Atmosférica I,Environmental and Planning Department, Aveiro Univ., 1994
D:Vladyka J., Pětioký K., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi