Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Kvalita ovzduší a její kontrola

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. František Skácel, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring.

Sylabus

1. Systém sledování kvality ovzduší v České republice (ISKO, AIM, staniční síť)
2. Venkovní, vnitřní a pracovní ovzduší - charakteristiky, sledované veličiny a legislativa
3. Vzorkovací trať pro kontinuální měření (on-line), postupy odběru vzorku (off-line) pro venkovní ovzduší
4. Postupy odběru vzorků vnitřního a pracovního ovzduší
5. Analýza oxidů uhlíku
6. Analýza oxidů dusíku
7. Analýza oxidu siřičitého
8. Analýza ozonu
9. Analýza těkavých organických látek
10. Analýza aerosolových částic
11. Analýza toxických kovů
12. Analýza persistentních organických znečišťujících látek
13. Výpočty v analýze ovzduší
14. Dálková detekce

Literatura

D: Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7
Z: Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6
D: Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X
D: A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi