Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Základy environmentální legislativy

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. František Skácel, CSc.

Anotace

Legislativa upravující těžbu a energetické využití paliv, zahrnující všechny fáze procesu realizace dané technologie.
Přehled legislativních předpisů v oblasti územního plánování, stavební realizace, volby technologie a environmentální
kontroly její realizace.

Sylabus

1. Legislativní podmínky upravující těžbu hnědého uhlí
2. Legislativní předpisy pro hospodaření energií
3. Právní předpisy upravující územní plánování
4. Právní předpisy upravující projektování uvedených technologií
5. Právní předpisy upravující výstavbu uvedených technologií
6. Právní předpisy upravující volbu technologie podle BAT
7. Právní předpisy pro posouzení vlivu technologie na životní prostředí
8. Právní předpisy pro zajištění integrované prevence znečištění životního prostředí
9. Právní předpisy pro zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí - ovzduší
10. Právní předpisy pro zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí - vodní prostředí
11. Právní předpisy pro zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí - odpady
12. Právní předpisy hodnocení rizika ekologické újmy
13. Diskuse nad návrhy záměrů
14. Diskuse záměrůLiteratura

Z: Sbírka zákonů Česká republika ISSN 1211-1244
Z: Nejlepší dostupné techniky BREF: http://www.ippc.cz/obsah/CF0135

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi