Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Plynná biopaliva

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Mezi plynná biopaliva lze zařadit bioplyn, skládkový plyn nebo také plyny vznikající při pyrolýze pevných a kapalných produktů. Tento předmět je rozdělen do několika tématických okruhů. V první části je výuka zaměřena na bioplyn, jeho vznik, chemické složení, technologie výroby, čištění bioplynu na biomethan, možnosti využití bioplynu v České republice a v zahraničí. Poslední část předmětu je zaměřena na pyrolýzní plyny, jejich vznik, úpravu a využití.
Během přednášek bude uskutečněna exkurse na bioplynovou stanici, aby si studenti mohli ověřit své teoretické znalosti.

Sylabus

1. Úvodní terminologie, historie, plynná biopaliva
2. Princip tvorby bioplynu
3. Chemické složení bioplynu, fyzikálně-chemické vlastnosti
4. Technologie výroby bioplynu
5. Skládkový plyn
6. Bioplyn a životní prostředí
7. Čištění bioplynu
8. Zušlechťování bioplynu na biomethan
9. Možnosti využití bioplynu - kogenerace a palivové články
10. Možnosti využití bioplynu - Stirlingovy motory a ORC systém
11. Termochemická konverze biomasy a typy zplyňovacích generátorů na biomasu
12. Čištění pyrolýzního plynu a jeho využití
13. Technologie Power To Gas
14. Exkurze BPS

Literatura

Z: Straka F. a kol.: Bioplyn - příručka pro výuku, projekci a provoz bioplynových systémů, GAS, Praha, 2006, 80-7328-090-6.
Z: Wellinger A., Murphy J., Baxter D.: The biogas handbook, Science, production and applications, Woodhead Publishing Limited, 2013, ISBN: 978-0-85709-498-8.
D: EDER Barbara, SCHULZ Heinz: Bioplyn v Praxi, Hel, 2004, 80-86167-21-6.
D: Kolektiv autorů: Průvodce výrobou a využitím bioplynu, CZ Biom, 2009, ISBN: 978-80-903777-5-2.
D: Skoblia S.: Úprava a složení plynu ze zplyňování biomasy, disertační práce, VŠCHT Praha, 2004

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi