Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Základy analytiky ovzduší

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. František Skácel, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí oboru kvality ovzduší. Předmět zahrnuje popis faktorů ovlivňujících kvalitu ovzduší, přehled hlavních znečišťujících látek , obecná pravidla monitoringu a způsoby prezentace jeho výsledků.

Sylabus

1. Charakteristiky jednotlivých druhů ovzduší
2. Faktory ovlivňující stav ovzduší
3. Anthropogenní a přirozené zdroje znečišťujících látek
4. Legislativní a technické požadavky na kvalitu ovzduší
5. Základní termodynamické veličiny ovlivňujících stav ovzduší
6. Měření termodynamických veličin ovlivňujících stav ovzduší
7. Základy instrumentace vzorkování a úpravy vzorků plynných směsí a aerosolů
8. Problematika vnitřního ovzduší
9. Problematika pracovního ovzduší
10. Manuální a instrumentální metody stanovení látek vázaných na aerosolové částice
11. Metody stanovení anorganických znečišťujících látek při měření kvality ovzduší
12. Metody stanovení organických znečišťujících látek při měření kvality ovzduší
13. Kontinuální monitoring stacionárních zdrojů emisí a ověřování výsledků
14. Dálková detekce znečišťujících látek a použití biodindikátorů pro hodnocení kvality ovzduší

Literatura

D: Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7
Z: Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6
D: Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X
Z: A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi