Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Právní základy znalecké činnosti

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant plk. Mgr. Radka Šimková

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy práva v ČR obecně, se zákonem o znalcích a prováděcí vyhlášce, s principy procesního práva trestního, správního a občanskoprávního s akcentem na postavení znalce v těchto procesech.

Sylabus

1. Teorie práva - právní normy a jejich struktura
2. Teorie práva - prameny práva obecně
3. Teorie práva - prameny práva v ČR
4. Teorie práva - právo veřejné x soukromé, hmotné x procesní
5. Teorie práva - právní subjektivita a subjekty práva
6. Zákon o znalcích - znalec fyzická osoba
7. Zákon o znalcích - znalecký ústav
8. Zákon o znalcích - správní delikvence
9. Prováděcí vyhláška k zákonu o znalcích
10. Znalecké dokazování v trestním řízení
11. Znalec v trestním řízení
12. Znalec ve správním řízení
13. Znalec v občanskoprávním řízení
14. Závěrečné shrnutí, doporučená literatura pro další studium

Literatura

Interní materiály

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi