Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Analýza plynných látek, detekce toxických plynů a aerosolů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. František Skácel, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí metod pro detekci a analýzu toxických látek vyskytujících se v plynné fázi a v aerosolových částicích. Předmět zahrnuje popis metod odběru, úpravy a analýzy vzorků a stanovení hlavních typů toxických látek a monitoring radioaktivity.

Sylabus

1. Imperativy a princip odběru vzorků, vzorkovací trať a její součásti. Zdroj nejistoty.
2. Vybrané instrumentální techniky používané pro analýzu plynných látek
3. Dálková detekce a spektroskopické metody
4. Aerosolové částice a jejich analýza
5. Stanovení toxických kovů
6. Stanovení azbestových a minerálních vláken
7. Stanovení plynných anorganických toxických látek a anorganických toxických látek v aerosolových částicích
8. Stanovení těkavých organických látek včetně toxických derivátů uhlovodíků
9. Stanovení persistentních organických znečišťujících látek
10. Stanovení radioaktivity v ovzduší
11. Stanovení bojových otravných látek v ovzduší
12. Biomonitoring - detekce toxických látek s využitím bioindikátorů
13. Významné projekty v oblasti detekce a analýzy toxických plynných látek a aerosolů
14. Výpočty

Literatura

Skácel F. a Tekáč V.: Analýza ovzduší, VŠCHT Praha 2018.
Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7
Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6
Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X
A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6
a dostupné technické normy

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi