Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Výpočty biologických čistíren odpadních vod

Kredity 3
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Ing. Martin Pečenka, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti, které potřebují pro technologické hodnocení biologické čistírny odpadních vod a pro návrh jednotlivých stupňů technologické linky čistírny odpadních vod s důrazem na biologický stupeň.

Sylabus

1. Podklady pro návrh ČOV
2. Populační ekvivalent
3. Nerovnoměrnost průtoku
4. Stechiometrické výpočty
5. Kinetické výpočty
6. Bilance biomasy
7. Oxygenační kapacita
8. Aktivace bez odstraňování nutrientů
9. Aktivace s odstraňováním nutrientů
10. Biofiltry a rotační biofilmové reaktory
11. Specifika výpočtu anaerobních reaktorů
12. Produkce a využití bioplynu
13. Stabilizace a odvodňování biologických kalů
14. Komplexní technologický výpočet

Literatura

Z:Jeníček P.:Výpočty v technologii vody II,Vydavatelství VŠCHT Praha,1999,8070803444
D:Vesilind A.P.:Wastewater treatment plant design,IWA Publishing,2003,1843390523

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi