Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Vodní hospodářství průmyslu

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje studentům znalosti o nakládání s vodou v průmyslu, jsou probírána taková témata jako zdroje vody pro průmysl nebo průmyslové odpadní vody - jejich zdroje, způsoby nakládání s nimi, legislativa týkající se jejich vypouštění, atd.. Studenti jsou uvedeni do problematiky vodního hospodářství ve vodohospodářsky nejvýznamnějších průmyslových odvětvích a v zemědělství - přednášky se zabývají např. potřebou vody, typickými polutanty v odpadních vodách nebo vhodnými čistírenskými technikami v konkrétních oblastech průmyslu.

Sylabus

1. Systém a řešení vodního hospodářství průmyslových podniků.
2. Vypouštění POV do veřejné kanalizace a do vodního toku.
3. Ochrana jakosti podzemních a povrchových vod před průmyslovým znečištěním. Závadné látky a vodohospodářská havárie.
4. Důlní vody, odpadní vody z těžby a úpravy rud.
5. Hutní průmysl a tepelná úprava uhlí.
6. Povrchové úprava kovů.
7. Chladicí vody. Energetika klasická a jaderná.
8. Chemický a farmaceutický průmysl.
9. Zpracování ropy a výroba biopaliv.
10. Výroba buničiny a papíru.
11. Textilní, kožedělný a sklářský průmysl.
12. Potravinářský průmysl.
13. Kafilérie.
14. Odpadní vody, odpady a závadné látky v zemědělství.

Literatura

Z:Lens P.,Hulshoff Pol L.,Wilderer P.,Asano T. (Ed.),Water Recycling and Resource Recovery in Industry,IWA Publishing,2002,1843390051
D:Doble M., Anil Kumar: Biotreatment of Industrial Effluents, Elsevier Butterworth-Heinemann,2005,Burlington,0750678380
D:Pollution Prevention and Abatement Handbook 1998,The World Bank Group,1999,082133638X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi