Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Vodárenství

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Václav Janda, CSc.
doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Jsou uvedeny základní technologické procesy, včetně speciálních metod používaných především pro úpravu podzemních vod. Neoddělitelnou součástí je hygienické zabezpečení pitné vody. Nemalá pozornost je soustředěna i na separaci a zahušťování suspenzí, včetně návrhů zařízení, ve kterých uvedené procesy probíhají.

Sylabus

1. Požadavky na jakost pitné vody
2. Znečišťující látky v podzemních vodách, úprava podzemních vod
3. Vápenato-uhličitanová rovnováha, agresivní účinky vody
4. Odkyselování, odželezování a odmanganování vody
5. Speciální postupy úpravy vody (odstraňování radionuklidů, a dusíkatých látek)
6. Úprava povrchových vod
7. Hrubé předčištění, koagulace
8. Střední rychlostní gradient, míchání suspenzí, výpočet míchacích zařízení
9. Čiřiče
10. Separace suspenzí usazováním
11. Zahušťování suspenzí
12. Návrh a výpočet separačních nádrží
13. Filtrace vod, druhy filtrů
14. Desinfekce pitné vody

Literatura

Z:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha1999,8070803487.
D:MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005,2003024156
D:Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,0750678763

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi