Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Mikrobiologie v technologii vody

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Anotace

Charakteristika oboru a jeho aplikace v technologiích. Charakter stavby buněk, morfologie, chemické složení buněk, systematické členění bakterií a hub. Základy růstu, dělení a rozmnožování mikroorganismů, výživa a metabolismus mikroorganismů, genetika a variabilita mikroorganismů. Vztah mezi mikroorganismy a jejich prostředím, indikátory ekologického znečištění vod. Přehled mikrobiologického vyšetřování různých typů vzorků. Základy mikroskopické analýzy a přípravy preparátů, charakter prostředí laboratoře a jednotlivé metodiky detekce mikroorganismů. Hygienické indikátory jakosti vod a jejich význam pro člověka v souladu s platnou legislativou.

Sylabus

1. Charakter oboru mikrobiologie
2. Nebuněčné organismy
3. Buněčné organismy, gramnegativní bakterie
4. Buněčné organismy, grampozitivní bakterie
5. Mikromycety
6. Mikroorganismy v prostředí, biocenózy a ekologické vztahy
7. Růst, dělení a reprodukce živých soustav
8. Výživa a metabolismus mikroorganismů, fyziologické skupiny
9. Molekulární biologie, genetika a variabilita
10. Mikrobiologie pitné vody, indikace hygienické závadnosti
11. Mikroorganismy užitkových vod
12. Mikroorganismy v čistírenských procesech
13. Metody a nástroje hodnocení v praxi (odběry vzorků, příprava, stanovení)
14. Legislativa, správná laboratorní praxe

Literatura

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.
Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0
Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0
D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2
D:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3
D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi