Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř technologie vody

Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Dana Pokorná, CSc.

Anotace

Laboratoře oboru Technologie vody navazují na předměty Biologické čištění odpadních vod, Anaerobní čistírenské procesy a Vodárenství. Jednotlivé práce umožňují studentům uplatnit své teoretické znalosti získané v těchto předmětech. Studenti si procvičí základní metody používané v technologii vody v oblasti vodárenství a čištění odpadních vod. Klasifikace je provedena na základě závěrečného testu s přihlédnutím k výsledkům v jednotlivých pracích.

Sylabus

1. Hydraulická charakteristika
2. Zahušťování a odvodňování kalů
3. Adsorpce z vodných roztoků
4. Úprava vody iontoměniči
5. Odželezňování a odmanganování
6. Srážení
7. Anaerobní čištění odpadních vod
8. Kinetika odstraňování substrátu
9. Respirační rychlost
10. Oxygenační kapacita aeračního zařízení
11. Biologická rozložitelnost organických látek
12. Koagulace
13. Fentonova reakce
14. Exkurze

Literatura

Z:Zábranská J. a kolektiv,Laboratorní metody v technologii vody.Skripta VŠCHT Praha,1997,8070802723

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi