Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje studentům informace o fyzikálně chemických metodách používaných při čištění odpadních vod U každé techniky je vysvětlen princip, jsou uvedeny základní návrhové a provozní parametry. Jednotlivé metody jsou srovnávány z hlediska využitelnosti pro odstraňování různých typů polutantů, je posuzována jejich technická a ekonomická náročnost. Možnosti jejich využití jsou demonstrovány na konkrétních případech.

Sylabus

1. Předčištění odpadních vod: česle, lapáky písku, síta
2. Vyrovnání průtoků a koncentrací
3. Separace nerozpuštěných látek: sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace
4. Separace olejů a tuků; likvidace stabilizovaných emulzí
5. Kaly v technologii vody :zahušťování, odvodňování, chemická stabilizace
6. Neutralizace
7. Srážení, krystalizace a koagulace
8. Chemická oxidace a redukce; mokrá oxidace, moderní oxidační procesy.
9. Elektrochemické postupy čištění odpadních vod
10. Použití ionexů pro čištění odpadních vod
11. Membránové separační postupy
12. Adsorpce
13. Extrakce, pertrakce, desorpce
14. Termické postupy čištění odpadních vod :destilace, odpařování, spalování

Literatura

Z:Sincero A.P.,Sincero G.A.,Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater,CRC Press,2002,9781843390282
D:Yen T.F., Chemical Processes for Environmental Engineering,Imperial College Press,London,2007,9781860947599
D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley, 9783527306732

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi