Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Anaerobní čistírenské procesy

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Ing. Dana Pokorná, CSc.
prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Anotace

Anaerobní čistírenské procesy jsou efektivní alternativou aerobním procesům čištění odpadních vod a zpracování kalů a ostatních organických odpadů. Jejich hlavní předností jsou nízké provozní náklady ve srovnání s aerobními a především konverze organického znečištění do energeticky bohatého bioplynu. V rámci přednášek budou probrány nejdůležitější teoretické a praktické aspekty anaerobních procesů tak, aby posluchač získal všechny potřebné informace porozumění a praktickou aplikaci anaerobních procesů v čistírenské praxi.

Sylabus

1. Základní principy anaerobního rozkladu organických látek
2. Tvorba metanu a regulační mechanizmy anaerobního rozkladu
3. Interakce nejdůležitějších faktorů
4. Problematika síry v anaerobních procesech
5. Modelování anaerobních procesů
6. Metanizační nádrže pro anaerobní stabilizaci kalů a suspenzí
7. Reaktory pro anaerobní čištění odpadních vod
8. Anaerobní čištění odpadních vod
9. Kombinace aerobních a anaerobních procesů pro čištění odpadních vod
10. Anaerobní stabilizace kalů
11. Bioplynové stanice v zemědělství a anaerobní stabilizace tuhého odpadu
12. Kontrola a řízení procesu
13. Možnosti intenzifikace anaerobních procesů
14. Bioplyn a jeho využití, technické řešení plynového hospodářství

Literatura

Z:Dohányos M.,Zábranská J.,Jeníček P.,Fialka P.,Kajan M.,Anaerobní čistírenské technologie,NOEL 2000,Brno,1998,8086020193
D:F.Straka a kol.,Bioplyn,GAS s.r.o.,Říčany,2003,8073280299
D:Eckenfelder et al. (Eds.),Water Quality Management Library,Volume 7: Design of anaerobic processes for the treatment of industrial and municipal wastes.,W.W. TECHNOMIC Publishing Company, Inc.,Lancaster PA USA,1998,877629420
D:Anaerobic Digestion Model No 1 (ADM1),IWA Task Group for Mathematical Modeling of Anaerobic Digestion Processes,IWA Publishing,London,2002,1900222914

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi