Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Kalové hospodářství

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Problematika zpracování čistírenských kalů a nakládání s nimi je jednou z nejdůležitějších disciplin v technologii vody. V rámci tohoto předmětu studenti získají informace o vzniku, produkce a vlastnostech čistírenských kalů, o způsobech jejich zpracování a zacházení s nimi.
Podrobně jsou probrány metody úpravy a zpracování kalů potřebné pro dosažení požadovaných technologických a hygienických parametrů pro finální naložení s kaly.

Sylabus

1. Úvod, původ a bilance kalů. charakterizace a vlastnosti kalů.
2. Charakterizace a vlastnosti kalů, reologické vlastnosti kalů, kritéria stabilizovanosti,
3. Metody stabilizace kalů, technologie anaerobní stabilizace
4. Metody stabilizace kalů, technologie aerobní a chemické stabilizace.
5. Způsoby intenzifikace stabilizace kalů, dezintegrační metody.
6. Metody předúpravy kalů, kondicionace, zahušťování, odvodňování.
7. Zemědělské využití kalů, kompostování,
8. Hygienizace kalů.
9. Termické zpracování a energetické využití kalů
10. Spalování, pyrolýza zplyňování kalů, mokrá oxidace.
11. Sušení kalů
12. Vlastnosti a metody zpracování kalové vody.
13. Minimalizace produkce kalů
14. Legislativa týkající se zacházení s kaly

Literatura

Z: Spinosa L.,Vesilind P.A.,SLUDGE INTO BIOSOLIDS, Procesing, Disposal and Utilization,IWA Publishing,2001,1900222086

D: Foladori P., Andreotola G., Ziglio G." Sludge reduction technologies in wastewater treatment plants. IWA Publishing, 2010

D: Sanin F. Dilek, William W. Clarkson, and P. Aarne Vesilind. Sludge engineering: the treatment and disposal of wastewater sludges. DEStech Publications, Inc, 2011.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi