Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Předdiplomní seminář oboru technologie vody

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Anotace

Seminář je určen pro studenty, kteří budou předkládat diplomovou práci.

Sylabus

1. Hledání ve specializované literatuře.
2. Jak psát diplomovou práci a odborný článek?
3. Formální obsah a členění diplomové práce a citace literatury.

Literatura

Z:dle pokynů vedoucího diplomové práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi