Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Předdiplomní seminář oboru technologie vody

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Anotace

Seminář je určen pro studenty, kteří budou předkládat diplomovou práci.

Sylabus

1. Hledání ve specializované literatuře.
2. Jak psát diplomovou práci a odborný článek?
3. Formální obsah a členění diplomové práce a citace literatury.

Literatura

Z:dle pokynů vedoucího diplomové práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi